Nieuwe vragenlijsten: een kort overzicht

In de afgelopen maanden werden er opnieuw enkele nieuwe vragenlijsten toegevoegd aan onze E-Health bibliotheek.

In november van vorig jaar werden twee nieuwe vragenlijsten toegevoegd, met name de HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), de HADS-A (Hospital Anxiety & Depression Scale – Anxiety) en de EQ-5D (EuroQol-5D).

HADS

De Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) brengt de mate van angst en depressie in kaart zonder daarbij lichamelijke klachten te betrekken. Er wordt hierbij gekeken naar gevoelens die zich de afgelopen week hebben voorgedaan. De vragenlijst bestaat uit 14 vragen met elk vier antwoordopties waarbij telkens één antwoord gekozen kan worden.

HADS-A

De Hospital Anxiety & Depression Scale – Anxiety (HADS-A) brengt de mate van angst in kaart en bevat enkel de vragen met betrekking tot angst uit de HADS. Er wordt hierbij gekeken naar gevoelens die zich de afgelopen 4 weken hebben voorgedaan. De HADS-A bestaat uit zeven vragen met elk vier antwoordopties, waarbij telkens één antwoord gekozen kan worden.

In december vorig jaar werden er opnieuw nieuwe vragenlijsten toegevoegd, namelijk de PSIS-jeugd (Psychological Skills Inventory for Sports – jeugd), de NPV-J-3 (Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 3) en de PID-5-NL (DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst).

PSIS-jeugd

De Nederlandse jeugdversie van de Psychological Skills Inventory for Sports (PSIS-jeugd) heeft als doel de psychologische vaardigheden van jeugdsporters te meten. De vragenlijst bestaat uit 44 items, verdeeld over 6 schalen:

 • Motivatie
 • Zelfvertrouwen
 • Angstcontrole
 • Mentale voorbereiding
 • Teamoriëntatie
 • Concentratie

Naast een score per schaal wordt er ook een totaalscore berekend.

Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 3 (NPV-J-3)

De NPV-J-3 meet vijf persoonlijkheidseigenschappen die zowel in de behandelpraktijk als in de professionele sfeer van nut zijn. De vragenlijst bevat 90 vragen die met “Ja – ? – Nee” beantwoord kunnen worden. De vragenlijst maakt onderscheid in vijf schalen. Twee van deze vijf schalen zijn verder onderverdeeld in subschalen:

 • IN: Inadequatie of Neuroticisme
  • DEP: Depressiviteit
  • ANG: Angst
 • VO: Volharding
 • SI: Sociale Inadequatie of Sociale Angst
  • VER: Verlegenheid
  • SOC: Sociale Vermijding
 • RE: Recalcitrantie
 • DO: Dominantie

DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5-NL)

De Nederlandse versie van de DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5-NL) brengt de persoonlijkheidstrekken van een patiënt in kaart. Deze benadering van persoonlijkheidsdynamiek sluit aan bij deel III van de DSM-5, die een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen beschrijft, waarin persoonlijkheidsstoornissen worden beschreven aan de hand van beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren en van de pathologische persoonlijkheidstrekken.

Er zijn twee versies beschikbaar: De PID-5-BF-NL is een zelfrapportagelijst die de patiënt zelf kan invullen en de PID-5-IBF-NL is een informantenlijst. Beide vragenlijsten bestaan uit 25 items en geven een globaal beeld van de persoonlijkheid op basis van de volgende vijf facetten:

 • Negatieve affectiviteit
 • Afstandelijkheid
 • Antagonisme
 • Ongeremdheid
 • Psychoticisme