Vernieuwde CGT-oefeningen

In de maand november van vorig jaar werden een aantal van de CGT-oefeningen vernieuwd. 

De volgende oefeningen hebben een nieuw design gekregen: 3G Schema5G SchemaGedragsexperimentGedachteschema: uitdagen en Gedachteschema: uitdagen en helpende gedachte. Vanaf nu kun je deze vernieuwde CGT-oefeningen klaarzetten voor jouw cliënten.

3G Schema

Het 3G Schema is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in het verband tussen gedachten en gevoelens die ontstaan naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. De oefening gaat namelijk uit van het idee dat vervelende gevoelens ontstaan doordat men disfunctionele gedachten heeft over een gebeurtenis.

5G Schema

Het 5G Schema is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag die ontstaan naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. De oefening gaat namelijk uit van het idee dat vervelende gevoelens ontstaan doordat men disfunctionele gedachten heeft over een gebeurtenis. Wat vervolgens van invloed is op het gedrag dat men laat zien en de gevolgen daarvan.

Gedragsexperiment

Het Gedragsexperiment is bedoeld om te onderzoeken of disfunctionele gedachten die men heeft over een bepaalde gebeurtenis ook in werkelijkheid kloppen. In deze oefening wordt ingegaan op het formuleren van een niet-helpende en een helpende gedachte. Met een zelfbedacht experiment wordt de geloofwaardigheid van deze gedachten getest. Het doel van de oefening is om negatieve gedachten te verminderen en het bedenken van gezonde, helpende gedachten aan te moedigen.

Gedachteschema: uitdagen

Deze oefening is bedoeld om de geloofwaardigheid van disfunctionele gedachten te onderzoeken. Door het invullen van een gedachteschema en het beantwoorden van uitdaagvragen wordt de cliënt gestimuleerd om de geloofwaardigheid van deze disfunctionele gedachten te onderzoeken.

Gedachteschema: uitdagen en helpende gedachte

Deze oefening is bedoeld om de geloofwaardigheid van niet-helpende gedachten te onderzoeken. Daarnaast wordt ingegaan op het formuleren van een alternatieve, helpende gedachte. Door het invullen van een gedachteschema en het beantwoorden van uitdaagvragen wordt de cliënt eerst gestimuleerd om de geloofwaardigheid van deze niet helpende gedachte te onderzoeken. Vervolgens wordt stilgestaan bij het formuleren van een alternatieve, helpende gedachte en hoe deze helpende gedachte van invloed is op het gevoel.