Nieuwe inhoud in de InnoPsy bibliotheek

In het afgelopen jaar werd de InnoPsy bibliotheek opnieuw meermaals aangevuld met enkele nieuwe vragenlijsten, oefeningen en programma’s.

De vragenlijsten die werden toegevoegd, zijn:

 • Structured Clinical Interview DSM-5 Syndroomvragenlijst (SCID-5-SV); deze vragenlijst werd ontworpen als screeningsinstrument voor het SCID-5-S klinisch interview voor de syndroomstoornissen uit de DSM-5.
 • Nine Item Avoidant/restrictive food intake disorder Screening (NIAS); kan gebruikt worden om de aanwezigheid van een vermijdende of restrictieve voedselinnamestoornis te screenen.
 • Food Neophobia Scale; wordt gebruikt om de bereidheid van een cliënt te testen met betrekking tot het uitproberen van voedingsmiddelen.
 • Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV); deze vragenlijst richt zich op de psychodynamische aspecten van iemands huidig functioneren en brengt zowel de adaptieve als de disadaptieve patronen van het functioneren in kaart.
 • Young Schema Questionnaire 3 Short Form (YSQ-S3); dit is een verkorte versie van de Young Schema Questionnaire (YSQ)
 • Mate-S; een vragenlijst die verslavingsernst vaststelt. De “S” staat voor selectie. Deze vragenlijst wordt afgenomen voorafgaand aan de Mate-Q. 
 • Mate-Q; een vragenlijst bestaande uit 9 modules die de aanwezigheid en ernst van verslaving meet voor triage en evaluatie.
 • Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ); een zelfrapportagevragenlijst die verschillende cognitieve coping strategieën meet.
 • BRIEF-2 is een vernieuwde versie van de BRIEF vragenlijst en is gericht op het meten van gedrag gerelateerd aan executieve functies bij kinderen en jongeren.

Naast vragenlijsten werden er ook nieuwe oefeningen toegevoegd.

 • Angsthiërarchie; deze oefening is gericht op het in kaart brengen van angstige situaties.
 • Exposure in vivo (angsthiërarchie oefenen). Deze oefening is gericht op het in vivo opzoeken van angstige situaties om zo de angstige gedachte, oftewel de rampverwachting, te onderzoeken en te weerleggen.
 • Exposuredagboek; met behulp van het online exposuredagboek kan de cliënt digitaal de ervaringen met exposure oefeningen bijhouden.
 • Voor kinderen en jongeren werd de “Denkstijlen Quiz” toegevoegd. Zoals de naam al weggeeft, helpt deze oefening kinderen en jongeren om spelenderwijs verschillende negatieve denkstijlen te leren herkennen.
 • De “Angstladder” oefening voor kinderen en jongeren (om exposure in vivo te oefenen) werd vernieuwd.

Ten slotte werden er dit jaar ook twee nieuwe programma’s toegevoegd aan de InnoPsy bibliotheek.

In het kader van terugvalpreventie werd het nieuwe Doorpakprogramma ontwikkeld. Dit programma is sinds februari terug te vinden in de e-health bibliotheek en richt zich op de periode ná de behandeling. Aan de hand van drie modules gaan cliënten aan de slag met twee doorpakplannen waar ze op kunnen teruggrijpen in goede en minder goede tijden. Dit programma bestaat uit drie modules.

 • Introductie
 • Eerste doorpakplan: Je gezondheid op peil houden
 • Tweede doorpakplan: Voor als het minder goed met je gaat

Er werd ook een nieuw PTSS-programma beschikbaar gesteld binnen het E-health platform. Het doel van dit programma is om de cliënt stap voor stap te leren zijn of haar trauma te verwerken.

Het nieuwe PTSS-programma is gebaseerd op Cognitive Processing Therapy, een bewezen effectieve behandelmethode uit de Verenigde Staten. Binnen het programma wordt deze behandelmethode verreikt met psycho-educatie en exposure-in-vivo (blootstelling aan dingen die de cliënt in het dagelijks leven vermijdt). Cognitive Processing Therapy heeft een vergelijkbare effectiviteit als de meest gangbare traumabehandelingen. Het PTSS-programma kan worden ingezet tijdens de behandeling of begeleiding van mensen met psychische klachten. Het programma is zinvol voor mensen met een PTSS, of subklinische PTSS-klachten. De cliënt gaat op een laagdrempelige manier met zijn/haar PTSS-klachten aan de slag. Het PTSS-programma is uitermate geschikt voor blended-care, waarbij online modules gecombineerd kunnen worden met (face-to-face) gesprekken. Ook is het mogelijk dat de cliënt dit programma grotendeels zelfstandig uitvoert. Dat is uiteraard afhankelijk van de zelfredzaamheid en klachten van de cliënt.

Het programma bestaat uit 14 modules die werden opgedeeld in drie delen. In het eerste deel van dit programma wordt voornamelijk psycho-educatie aangeboden. In het tweede gedeelte gaat de cliënt aan de slag met het veranderen van de negatieve gedachten, die na het trauma zijn ontstaan. In het derde deel van het programma gaat de cliënt zijn/haar vermijdings-/veiligheidsgedrag doorbreken.

Je kunt de losse onderdelen van het PTSS-programma flexibel klaarzetten onder het tabblad ‘Modules’. Indien je het gehele PTSS-programma met alle modules en het exposuredagboek in één keer wilt klaarzetten, kun je dit doen onder het tabblad ‘Programma’s’.

Ben je benieuwd naar het E-Health platform, het elektronisch patiëntendossier of heb je nog vragen?

 • Voor meer informatie kan je terecht op innopsy.be
 • Je kan je via de agenda inschrijven voor een demo sessie van ons e-health platform en elektronisch patiëntendossier
 • Je kan een gratis proefperiode aanvragen via het contactformulier

Of je kan ons contacteren; hetzij via het contactformulier, hetzij door middel van een mailtje naar info@innopsy.be of je kan ons opbellen op het nummer 0486/82.89.20; we zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 18u tot 22u en in het weekend van 9u tot 12u).