Het E-Healthplatform in cijfers

Eén van de sterktes van het E-Health platform van InnoPsy, is onze uitgebreide bibliotheek aan vragenlijsten en ander materiaal dat ter beschikking staat. Hier worden ook regelmatig nieuwigheden aan toegevoegd. We geven je graag een overzicht.

Eerst en vooral vind je op ons platform bijna alle gevalideerde en genormeerde vragenlijsten die in het werkveld gebruikt worden. Je vindt hier zowel instrumenten ten behoeve van screening, diagnostiek, effectmeting als cliënttevredenheid. In totaal kan je in onze bibliotheek 351 vragenlijsten terugvinden, waarvan onder andere 68 vragenlijsten voor kinderen en jongeren, 66 Engelstalige tests en 8 enquêtes rond cliënttevredenheid.

Naast vragenlijsten is er ook een uitgebreid aanbod aan psycho-educatie materiaal beschikbaar op het E-Health platform, dit in de vorm van zowel tekst als videomateriaal. In totaal beschikt de database over 53 documenten rond psycho-educatie. Van de educatie rond behandeling en verschillende stoornissen, zijn zowel versies voor volwassenen als kinderen (en hun ouders) beschikbaar.

Ook ondersteunend materiaal voor tijdens het behandelingstraject is terug te vinden in onze E-Health bibliotheek. Je kan gebruik maken van 13 verschillende dagboeken die de patiënt kan bijhouden in verband met onder andere stemming, middelengebruik, stress, e.d.

Daarnaast staan er ook 137 verschillende oefeningen op het platform die de patiënt online in kan vullen. Dit zijn oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie (waarvan er voor de meeste ook een Engelstalige versie beschikbaar is), acceptance & commitment therapy, mindfulness, schematherapie en positieve psychologie. Net zoals bij de vragenlijsten en psycho-educatie zijn er ook enkele oefeningen voorzien specifiek voor kinderen en jongeren.

Tot slot staan er ook 82 complete behandelmodules in het online E-Health platform. Bij deze modules kan je er voor kiezen om de module in zijn geheel ter beschikking te zetten van de cliënt, ofwel kan je de deelmodules eruit kiezen die jij relevant vindt. Er zijn modules beschikbaar rond onder andere slaap, rouw en verlies, depressie, gegeneraliseerde angststoornis en mindfulness.