160822 innoPsy logo 700

Een flexibel en veelzijdig platform voor de Geestelijke GezondheidsZorg

Ontwikkeld door en voor hulpverleners en hun cliënten

Elektronisch patiëntendossier

InnoPsy biedt een compleet elektronisch patiëntendossier. Naast de gewone gegevens over de cliënt, kunnen ook relaties met derden (school, werk, OCMW, enz.) worden vastgelegd. Werknota’s, brieven en documenten worden alle veilig bewaard. Agenda’s zijn gemakkelijk in gebruik. Uw cliënt wordt automatisch verwittigd van zijn afspraak en u wordt eraan herinnerd als bepaalde handelingen, bijvoorbeeld verslaggeving, nog niet zijn gebeurd.

Alle Belgische huisartsen zijn opgenomen in het systeem waardoor u nooit meer naar de contactgegevens moet zoeken.

Omdat iedere hulpverlener of organisatie een eigen werking kent, kunnen verschillende onderdelen van het EPD verborgen worden. Ook de volgorde van bepaalde onderdelen kan worden bepaald.

Aangezien het EPD een internettoepassing is, zijn al uw gegevens altijd en overal bereikbaar vanop elk toestel met internettoegang.

Patiëntenportaal

Met het patiëntenportaal krijgt uw cliënt direct inzage in de door u vrijgegeven verslagen. Daarnaast kan hij zijn afspraken raadplegen en kan de cliënt op een veilige manier berichten uitwisselen met zijn betrokken hulpverlener.

Ook de e-health-modules zijn volledig geïntegreerd in het portaal. Als u deze gebruikt kan de cliënt vanuit zijn portaal de modules en opdrachten uitvoeren die de hulpverlener voor hem  of haar heeft klaargezet. De resultaten komen onmiddellijk in het elektronisch patiëntendossier.

Gemak voor de hulpverlener

Vanuit het dossier van de cliënt bepaalt de hulpverlener welke teksten door de cliënt te zien zijn. De  cliënt heeft het portaal om in te werken, de hulpverlener het EPD. Inloggen in een ander systeem is dus niet nodig.

Gemak voor de cliënt

De cliënt kan de voor hem of haar gemaakte afspraken zien en een volgende afspraak aanvragen. Uzelf of het secretariaat krijgt vervolgens een ToDo-signaal. Afspraken annuleren kan niet via dit systeem zodat u hierover een betere controle kan behouden.

Veilig

De beveiliging is uiteraard goed geregeld op basis van de modernste, meest betrouwbare technieken.

E-communicatie met de huisarts

Innopsy heeft in zijn EPD Mediris Multi geïntegreerd. Aan de hand van dit systeem kan u heel eenvoudig medische informatie delen met andere zorgverleners. Zo kan u verslaggeving rechtstreeks aan de huisarts bezorgen waarbij het verslag onmiddellijk wordt opgenomen in het desbetreffende dossier van de patiënt.

Visuele impressies

EHEALTH

InnoPsy biedt een e-healthplatform aan waar de behandelaar de beschikking heeft over digitale vragenlijsten, psycho- educatie, oefeningen en dagboeken die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van cliënten.

Vragenlijsten

Binnen het platform zijn bijna alle, in het werkveld gebruikte, gevalideerde en genormeerde vragenlijsten beschikbaar.

Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten ten behoeve van screening, diagnostiek, effectmeting en cliënttevredenheid.

De resultaten worden zowel grafisch als in verschillende scores weergegeven. Cliënten kunnen de vragenlijsten online via het platform invullen en de resultaten komen automatisch in hun EPD terecht.

Bij herhaaldelijke afnames krijgt u automatisch via grafieken de evolutie te zien.

Psycho-educatie

Van de meest voorkomende stoornissen en klachten zijn hoogwaardige videomaterialen en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld. In de video’s worden hulpverleners geïnterviewd. Zij gaan in op vragen zoals “wat houdt de stoornis in? Wat zijn de verschijnselen en wat kan je er aan doen?”.

Met behulp van deze psycho-educatie kunnen cliënten in hun vertrouwde omgeving informatie inwinnen die hen helpt bij het begrijpen van hun klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen.

Als hulpverlener klikt u in het dossier van de patiënt aan welk materiaal u graag zou hebben dat hij of zij vanuit het portaal zou bekijken.

Oefeningen

De inzet van oefeningen vormt een belangrijk onderdeel binnen de meeste behandeltrajecten. InnoPsy heeft een groot aantal oefeningen van de belangrijkste therapiescholen gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld binnen het platform.

Het gaat om oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, Oplossingsgerichte Therapie en Positieve Psychologie.

Waar mogelijk hebben wij gebruik gemaakt van video- en geluidsfragmenten om de toegankelijkheid voor de cliënten te vergroten.

Dagboeken

Digitale dagboeken brengen het leven van de cliënt op overzichtelijke wijze in kaart.

Met digitale dagboeken kunnen cliënten hun gedachten of gedrag registreren om ervan te leren.

Veranderingen worden grafisch weergegeven en kunnen worden gedeeld met de behandelaar. Zo zijn er stemmingsdagboeken, alcoholdagboeken, stress- en angstdagboeken, enz.

Modules

Met modules is het mogelijk om (onderdelen van) de behandeling aan cliënten aan te bieden. De behandelmodules zijn onderverdeeld in deelmodules om optimale flexibiliteit te bieden.

Een behandelaar kan zelf bepalen of de volledige module wordt aangeboden of slechts enkele onderdelen hiervan. Daarnaast worden er aan iedere module concrete opdrachten gekoppeld.

In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten. Hierbij komen zowel zorgverleners als cliënten aan het woord. Er zijn modules rond depressie, angsten, slaapproblemen enz.

Elektronische voorschriften

Via ons platform kan u op een vlotte manier een elektronisch voorschrift aanmaken zonder dat er een elektronisch patiëntendossier nodig is. Via een eenvoudige webapp kan u via PC of smartphone een voorschrift aanmaken, zelfs tijdens een huisbezoek.

De elektronische voorschriften kunnen gekoppeld worden aan het Elektronisch PatiëntenDossier, hetgeen een perfecte patiëntenadministratie betekent.

Kenmerken

 • Eenvoudige en performante webapplicatie
 • Altijd en overal beschikbaar (zonder installatie)
 • Maandelijkse update van de medicaties van het BCFI
 • Mogelijkheid tot voorschrijven op stofnaam
 • Magistraal voorschrijven met eigen recepten of via een selectie uit het TMF
 • Overzicht van de voorschriften met hun afleverstatus ter nazicht van de therapietrouw
 • Optie om de voorschriften per patiënt na te kijken en te hergebruiken
 • Periodieke voorschriften aanmaken met een afleverdatum in de toekomst
160822 innoPsy logo 700

Prijzen

Er is keuze uit volgende abonnementsformules:

EPD-abonnement

€ 10 per patiënt
 • INHOUD
 • Elektronisch Patiëntendossier
 • Patiëntenportaal
 • E-communicatie met de huisarts
 • éénmalige kost ongeacht de behandelduur, exclusief BTW

EHEALTH abonnement

Basic / Standard / Premium
 • INHOUD
 • Vragenlijsten
 • Psycho-educatie
 • Oefeningen
 • Dagboeken
 • Behandelmodules

Elektronisch voorschrijven

€ 150 per jaar
 • INHOUD
 • Performante webapplicatie
 • Maandelijkse update van de medicaties
 • Voorschrijven op stofnaam
 • Magistraal voorschrijven
 • ...

Bij keuze van meer dan één abonnement wordt er gekozen voor een perfecte integratie in het EPD.

Voor grotere organisaties is er een offerte op maat mogelijk.

E-HEALTH abonnementen

Basic

€ 13,50 per gebruiker/maand
 • Vragenlijsten: 1,75 €
 • Educatie: 1,75 €
 • Dagboeken: 1,75 €
 • Modules: 1,75 €
 • Prijs per testafname
 • Prijs per ehealth-afname
 • Onbeperkt aantal patiënten

Standard

€ 23,50 per gebruiker/maand
 • Vragenlijsten: 1,75 €
 • Educatie: 0 €
 • Dagboeken: 0 €
 • Modules: 0 €
 • Prijs per testafname
 • Onbeperkt aantal ehealth-afnames
 • Onbeperkt aantal patiënten

Premium

€ 41,50 per gebruiker/maand
 • Vragenlijsten: 0 €
 • Educatie: 0 €
 • Dagboeken: 0 €
 • Modules: 0 €
 • Onbeperkt aantal testafnames
 • Onbeperkt aantal ehealth-afnames
 • Onbeperkt aantal patiënten

Exclusief BTW en eventuele licentiekosten van content

Contact

Voor meer info kan u ons steeds contacteren.

Wij komen graag langs voor een vrijblijvende demonstratie.

0486-82.89.20.