Met steun van:

Europese unie
Sponsorlogo-EFRO
160822 innoPsy logo 700

Een flexibel en veelzijdig platform voor de Geestelijke GezondheidsZorg

Ontwikkeld door en voor hulpverleners en hun cliënten

Elektronisch patiëntendossier

InnoPsy biedt een compleet elektronisch patiëntendossier. Naast de gewone gegevens over de cliënt, kunnen ook relaties met derden (school, werk, OCMW, enz.) worden vastgelegd. Werknota’s, brieven en documenten worden allen veilig bewaard. Agenda’s zijn gemakkelijk in gebruik. Uw cliënt wordt automatisch verwittigd van zijn afspraak en u wordt eraan herinnerd als bepaalde handelingen, bijvoorbeeld verslaggeving, nog niet zijn gebeurd.

Alle Belgische huisartsen zijn opgenomen in het systeem waardoor u nooit meer naar de contactgegevens moet zoeken en u op een snelle en efficiënte manier kan communiceren met de huisarts, indien u dit zou wensen.

Omdat iedere hulpverlener of organisatie een eigen werking kent, kunnen verschillende onderdelen van het EPD verborgen worden, zodat u uw eigen elektronisch patiëntendossier kan ontwerpen. Ook de volgorde van bepaalde onderdelen kan worden bepaald.

Aangezien het EPD een internettoepassing is, zijn al uw gegevens altijd en overal bereikbaar vanop elk toestel met internettoegang.

Blended care – videobellen

23 januari 2023

Eén van de mogelijkheden binnen blended care is het gebruik van videobellen. Sinds eind 2021 is dit rechtstreeks mogelijk via het E-Health platform. Maar hoe effectief is videobellen binnen de geestelijke gezondheidszorg?

Lees verder

In de kijker: online modules

16 januari 2023

Onze E-Health bibliotheek beschikt reeds geruime tijd over verschillende online modules. We geven je een overzicht van welke modules er beschikbaar zijn en wat het nut is van het gebruik van online modules binnen je praktijk.

Lees verder

Nieuwe inhoud in de InnoPsy bibliotheek

9 januari 2023

In het afgelopen jaar werd de InnoPsy bibliotheek opnieuw meermaals aangevuld met enkele nieuwe vragenlijsten, oefeningen en programma’s.

Lees verder

Patiëntenportaal

Met het patiëntenportaal krijgt uw cliënt direct inzage in de door u vrijgegeven verslagen. Daarnaast kan hij zijn afspraken raadplegen en kan de cliënt op een veilige manier berichten uitwisselen met zijn betrokken hulpverlener.

Ook de e-health-modules zijn volledig geïntegreerd in het portaal. Als u deze gebruikt kan de cliënt vanuit zijn portaal de modules en opdrachten uitvoeren die de hulpverlener voor hem  of haar heeft klaargezet. De resultaten komen onmiddellijk in het elektronisch patiëntendossier.

Gemak voor de hulpverlener

Vanuit het dossier van de cliënt bepaalt de hulpverlener welke teksten door de cliënt te zien zijn.

De  cliënt heeft het portaal om in te werken, de hulpverlener het EPD. Inloggen in een ander systeem is dus niet nodig.

Gemak voor de cliënt

De cliënt kan de voor hem of haar gemaakte afspraken zien en een volgende afspraak aanvragen. Uzelf of het secretariaat krijgt vervolgens een ToDo-signaal. Afspraken annuleren kan niet via dit systeem zodat u hierover een betere controle kan behouden.

Veilig

De beveiliging is uiteraard goed geregeld op basis van de modernste, meest betrouwbare technieken.

E-communicatie met de huisarts

Innopsy heeft in zijn EPD Mediris Multi geïntegreerd. Aan de hand van dit systeem kan u, indien u dity zou wensen, heel eenvoudig medische informatie delen met andere zorgverleners. Zo kan u verslaggeving rechtstreeks aan de huisarts bezorgen waarbij het verslag onmiddellijk wordt opgenomen in het desbetreffende dossier van de patiënt.

Visuele impressies

EHEALTH

InnoPsy biedt een e-healthplatform aan waar de behandelaar de beschikking heeft over digitale vragenlijsten, psycho- educatie, oefeningen, dagboeken en modules die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van cliënten.

Vragenlijsten

Binnen het platform zijn bijna alle, in het werkveld gebruikte, gevalideerde en genormeerde vragenlijsten beschikbaar.

Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten ten behoeve van screening, diagnostiek, effectmeting en cliënttevredenheid.

De resultaten worden zowel grafisch als in verschillende scores weergegeven. Cliënten kunnen de vragenlijsten online via het platform invullen en de resultaten komen meteen in hun EPD terecht.

Bij herhaaldelijke afnames krijgt u automatisch via grafieken de evolutie te zien.

Klik hier voor overzicht content

Psycho-educatie

Betreffende de meest voorkomende klachten en stoornissen zijn hoogwaardig videomateriaal en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld. In de video’s worden hulpverleners geïnterviewd. Zij gaan in op vragen zoals “wat houdt de stoornis in? Wat zijn de verschijnselen en wat kan je er aan doen?”.

Met behulp van deze psycho-educatie kunnen cliënten in hun vertrouwde omgeving informatie inwinnen die hen helpt bij het begrijpen van hun klachten en de manier waarop deze kunnen worden verholpen.

Als hulpverlener klikt u in het dossier van de patiënt aan welk materiaal u graag zou hebben dat hij of zij vanuit het portaal zou bekijken.

Oefeningen

De inzet van oefeningen vormt een belangrijk onderdeel binnen de meeste behandeltrajecten. InnoPsy heeft een groot aantal oefeningen van de belangrijkste therapiescholen gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld binnen het platform.

Het gaat om oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, Oplossingsgerichte Therapie en Positieve Psychologie.

Waar mogelijk hebben wij gebruik gemaakt van video- en geluidsfragmenten om de toegankelijkheid voor de cliënten te vergroten.

Dagboeken

Digitale dagboeken brengen de klachten van de cliënt op overzichtelijke wijze in kaart.

Met digitale dagboeken kunnen cliënten hun gedachten of gedrag registreren om ervan te leren.

Veranderingen worden grafisch weergegeven en kunnen worden gedeeld met de behandelaar. Zo zijn er stemmingsdagboeken, alcoholdagboeken, stress- en angstdagboeken, enz.

Modules

Met de ingebouwde modules is het mogelijk om online behandelprotocollen aan te bieden. De behandelmodules zijn zorgvuldig samengesteld en onderverdeeld in deelmodules om optimale flexibiliteit te bieden.

Een behandelaar kan zelf bepalen of de volledige module wordt aangeboden of slechts enkele onderdelen hiervan. Daarnaast worden er aan iedere module concrete opdrachten gekoppeld.

In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten. Hierbij komen zowel zorgverleners als cliënten aan het woord. Er zijn modules rond depressie, angsten, slaapproblemen enz.

Het Elektronisch PatiëntenDossier en het Ehealthplatform kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden of geïntegreerd worden in één geheel.

160822 innoPsy logo 700

Prijzen

Er is keuze uit volgende abonnementsformules:

EPD-abonnementen

Standaard/Premium/Ondernemingen
 • INHOUD
 • Het Elektronisch Patiëntendossier
 • Het Patiëntenportaal
 • Communicatie met de huisarts

EHEALTH abonnement

Basic / Premium
 • INHOUD
 • Vragenlijsten
 • Psycho-educatie
 • Oefeningen
 • Dagboeken
 • Behandelmodules

Bij keuze van meer dan één abonnement wordt er gekozen voor een perfecte integratie in het EPD.

Voor grotere organisaties is er een offerte op maat mogelijk.

EPD-abonnementen

Standaard

€ 20,00 per gebruiker/maand
 • + €4,50 euro, éénmalig, per nieuwe cliënt
 • Voor kleinere praktijken
 • Het Elektronisch PatiëntenDossier
 • Het Patiëntenportaal
 • Communicatie met de huisarts

Premium

€ 46,00 per gebruiker/maand
 • Voor grotere praktijken
 • Het Elektronisch PatiëntenDossier
 • Het Patiëntenportaal
 • Communicatie met de huisarts
 • Onbeperkt aantal dossiers per gebruiker, geen extra kost bij nieuwe dossier

Ondernemingen

 • Voor grotere organisaties, psychiatrische ziekenhuizen, enz.
 • Alle premiumtoepassingen
 • Volumekorting
 • Eventuele koppelingen met externe systemen

E-HEALTH abonnementen

Basic

€ 15,00 per gebruiker/maand
 • Vragenlijsten: 2,00 €
 • Educatie: 2,00 €
 • Oefeningen: 2,00 €
 • Dagboeken: 2,00 €
 • Modules: 2,00 €
 • Prijs per testafname
 • Prijs per ehealth-afname
 • Onbeperkt aantal patiënten

Premium

€ 45,00 per gebruiker/maand
 • Vragenlijsten: 0 €
 • Educatie: 0 €
 • Oefeningen: 0 €
 • Dagboeken: 0 €
 • Modules: 0 €
 • Onbeperkt aantal testafnames
 • Onbeperkt aantal ehealth-afnames
 • Onbeperkt aantal patiënten

Exclusief BTW en eventuele licentiekosten van content

Contact

Voor meer info kan u ons steeds contacteren. Gebruik dit formulier of mail naar info@innopsy.be.

Wij komen graag langs voor een vrijblijvende demonstratie.

0486-82.89.20.


  EPDE-Health EmbloomIk wens enkel informatie